Aruga at Agapay: Pagtataguyod ng Pagpapasuso ng Ina sa Gitna ng Pandemya

View Calendar
August 31, 2021 1:00 PM - 4:00 PMNgayong Breastfeeding Month, naghanda ang UP Diliman Gender Office, katuwang ang Alliance of Contractual Employees in UP para sa isang talakayan na pinamagatang, “Aruga at Agapay: Pagtataguyod ng Pagpapasuso ng Ina sa Gitna ng Pandemya.” Magkita-kita tayo sa Martes, ika-31 Agosto 2021, 1- 4PM sa pamamagitan ng Zoom.

Layunin ng talakayang ito na maibukas sa komunidad ang talakayan hinggil sa karanasan at hamon sa mga nagpapasusong ina sa gitna ng pandemya. Dagdag dito, bibigyang-diin din ang mga batas pambansa at lokal na palisiya ng Unibersidad hinggil sa usapin ng pagpapasuso.

Magrehistro lamang sa https://bit.ly/3ybhCgA
#BreastfeedingMonth2021