Hindi Bayani si Marcos (Marcos Myth-Making and Deception)

View Calendar

UP Day of Remembrance 2021
Dambana ng Gunita: Mga Batayang Katotohanan at Aral ng Batas Militar

Register here: https://tinyurl.com/DOR21Day1

Source: https://bit.ly/39dzMnL