Salinan: Palihan sa Pagsasalin

View Calendar
August 18, 2021 All daySULONG 2021: Wikang Filipino at mga Wika sa Pilipinas Tungo sa Panlipunang Pagbabanyuhay

Isang malusog, mapagpala, maalab, at makabayang pagbati sa ating lahat! Ngayong Agosto 2021, ipinagdiriwang ng UP Sentro ng Wikang Filipino - Diliman ang Buwan ng Wika nang may temang “Sulong 2021: Wikang Filipino at mga Wika sa Pilipinas Tungo sa Panlipunang Pagbabanyuhay.”

Nahaharap pa rin tayo sa pandemya na pinalalala ng pasismo ng gobyerno at ng pampolitika at pang-ekonomiyang krisis sa bansa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nakita natin ang halaga, silbi, at tunay na buhay ng mga wika sa bansa.

Hindi iilang beses na napatunayan natin ngayong pandemya, at sa pagharap natin sa kabulukan ng sistema ng pamamahala sa ating bansa, na ang wikang Filipino at mga sariling wika natin ay mga sandatang buhay sa pagharap sa mga krisis na ito.

Lumikha at nagluwal ang mga tagapagtaguyod ng wika, ang mga guro, iskolar, mag-aaral, at tagasalin, ng mga akda, babasahin, pormularyo, at impormasyon na makatutulong sa pagsugpo sa pandemya at sa pagharap sa krisis.

Nagkakaisa ang mga miyembro ng komunidad ng UP Diliman na kailangang pagyamanin at isulong ang wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas, sa halip na ito’y paslangin at tanggalin sa batayang kurikulum sa kolehiyo. Kailangang isulong at paunlarin ang wika sa interdisiplinaryong antas.

Kaya kasama natin ang ating mga manggagamot, medikal na propesyonal, manggagawa, siyentista, abogado, alagad ng sining, alagad ng midya, mananaliksik, boluntir, at mamamayan sa pagharap sa pandemya at krisis gamit ang mga sariling wika.

Mayaman ang karanasan ng UP Diliman sa paghusto sa wikang Filipino at mga wika sa bansa upang tumugon sa hamon ng panahon. Nariyan ang leksikograpiya hinggil sa crisis at disaster communication ng UP Department of Linguistics. Nariyan ang sigasig sa paghahatid ng impormasyonat at aksyon ng UP Resilience Insitute at ng UP Covid-19 Response Team. Masiagasig sa pagsasanay sa wika, pagsasalin, panitikan, at malikhaing pagsulat ang UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas at aktibong lumalahok sa mga kampanya ng Tanggol Wika. Bukod sa aktibong pagsasalin, nakapagtaguyod ang UP Sentro ng Wikang Filipino - Diliman, sa ilalim ng Opisina ng Tsanselor ng Diliman, ng Aklatang Bayan Online kung saan libreng mada-download ang mga librong nakasulat sa wikang Filipino para magamit sa online o blended learning.

Ang wika, kahit kailanman, ay hindi magagapi, lalo na ang wikang nais tumulong, ang wikang nais lumaya, at higit sa lahat, ang wikang nagpapalaya. Hustuhin natin ang mga wika gamit ang ating karunungan at kaalaman upang harapin at lunasan ang mga sakit ng lipunan.

Inaanyayahan namin kayo sa samu’t saring aktibidad para ating sabay-sabay at sama-samang wikain ang panlipunang pagbabago, ang panlipunang pagbabanyuhay.

Muli, isang malusog, mapagpala, at makabayang pagbati sa ating lahat! Sulong 2021! Padayon!

Narito ang Kalendaryo ng mga Aktibidad para sa Sulong 2021. I-access ang high resolution na imahe ng Kalendaryo ng mga Aktibidad sa: https://i.imgur.com/ADNo00N.jpg.

Source: Sentro ng Wikang Filipino - UP Diliman