Mente RTD: The Future of LGBTQ+ Community under Marcos-Duterte Regime

View Calendar
June 28, 2022 1:00 PM - 2:00 PMSa mga panahong madilim, atin pang mas patingkarin ang kulay ng bahaghari!

Magregister at dumalo sa ating MenteTalks at RTD ngayong UP Mindanao Pride 2022:

June 20 - MenteTalk 1: Decolonizing Gender
Talk 1: Kasarian and Kinatawhan as Gender Framework (bit.ly/3xFZi24)

June 22 - MenteTalk 2: Empowered Voices. Reclaimed Spaces.
Talk 1: Kasaysayan at Pakikibaka ng mga LGBTQ+ Talk 2: Queerness as/in Resistance (bit.ly/3xILJPk)

June 24 - MenteTalk 3: Bidlisiw sa Kangitngit
Talk 1: How the Queer Movement became the heart of the Pink Movement (bit.ly/3tsXEhS)

June 28 - Mente RTD: The Future of LGBTQ+ Community under Marcos-Duterte Regime (bit.ly/3xpmjEV)

Maging tanglaw ng isa’t isa tungo sa malaya at mapagpalayang bukas!

#UPMinPride2022 #BidlisiwSaKangitngit #SOGIEEqualityNow

Makiisa sa ating selebrasiyon at pakikibaka gamit ang frame na ito: twb.nz/upminpride2022

Source: University of the Philippines Mindanao