“Pagpupugay at Pasasalamat: 40 Taon ng Pananaliksik Pangkalusugan Para sa Pilipino”

View Calendar
June 10, 2022 9:00 AM - 12:00 PMPAANYAYA MULA SA DOST-PCHRD

Bilang bahagi ng aming ika-40 anibersaryo, ipagdiriwang ng DOST-PCHRD ang pagtitipon na may pamagat na, “Pagpupugay at Pasasalamat: 40 Taon ng Pananaliksik Pangkalusugan Para sa Pilipino,” sa ika-10 Hunyo 2022 sa ganap na ika-9:00 - 12:00 ng umaga. Layunin ng pagtitipon na magbigay-pugay at pasasalamat sa mga indibidwal at institusyon na naging katuwang at kabahagi ng pagsusulong ng mga adhikain ng DOST-PCHRD.

Kaugnay nito, malugod po namin kayong inaanyayahang makibahagi sa nasabing pagtitipon. Ito ay mapapanood sa aming virtual platform. Bisitahin lamang ang link sa ibaba upang makapag-register:

https://40.pchrd.dost.events/
Tandaan na isang beses lamang kailangang mag-register sa link na ito upang makibahagi sa lahat ng aming anniversary virtual events. Maaari ring bisitahin ang link sa ibaba upang makakuha ng kopya ng palatuntunan:

Palatuntunan: https://drive.google.com/.../1FF_KGg...

Para sa mga katanungan, ipadala ang mga ito sa email address: [email protected]

Inaasahan po namin ang inyong pagdalo.

Maraming salamat.

#SDG3 #SDG3_GoodHealthandWellBeing #2022UPMSDG3
#SDG4 #SDG4_QualityEducation #2022UPMSDG4
#SDG9 #SDG9_IndustryInnovationAndInfrastruxture
#2022UPMSDG9
#SDG17 #SDG17_PartnershipForTheGoals #2022UPMSDG17
#SDGs #GlobalGoals

Source: University of the Philippines Manila