UP Manila Ika-112 Araw ng Pagtatapos

View Calendar
August 29, 2021 9:00 AM - 12:00 PMInaanyayahan po kayo ng Lupon ng mga Rehente at Pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas

Tsanselor at Kaguruan ng Unibersidad ngPilipinas sa Manila na dumalo sa

Ika-112 ARAW NG PAGTATAPOS
29 ng Agosto 2021, ika-9 ng umaga
Website: https://upmcommencement2021.com

o i-scan ang QR Code.