Wikang Filipino Sa Panahon ng Internasyonalisasyon ng Edukasyon

View Calendar

Bilang pagdiriwang ng Buwan ng Wika, tatalakayin sa OPEN Talk ang tungkol sa wikang Filipino sa konteksto ng internasyonalisasyon ng edukasyon. Kasama sa pag-uusapan ang kahalagahan ng pagtuturo at pagkatuto ng wikang pambansa sa panahon na ito ng internasyonalisasyon at "borderless learning". Malaki nga ba ang epekto nito sa pagpapayabong ng paggamit ng wikang pambansa? Dahilan nga ba ang mga ito kung bakit marami na ang nahihirapan na magsalita, magsulat, at magbasa sa wikang Filipino? Ilan lamang ito sa mga paksang pag-uusapan sa episode na ito ng OPEN Talk, na nabuo sa tulong ng EDUKussion ng Faculty of Education, UP Open University.

Ang mga panauhing tagapagsalita ay ang mga sumusunod:

• Assoc. Prof. Dr. Gerard P. Concepcion, Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman

• Asst. Prof. Deborrah S. Anastacio, Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Malalayang Sining, Pamantasang De La Salle

Ang tagapagdaloy ay si Dr. Jayson de Guzman Petras, Katuwang na Dekano para sa Pananaliksik, Malikhaing Akda, at Publikasyon, Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman at Affiliate Faculty sa Faculty of Education ng UP Open University.

Ang OPEN Talk ay mapapanood sa ika-18 ng Agosto 2021, mula ika 6:00 hanggang ika7:00 ng gabi (GMT+8) sa networks.upou.edu.ph/opentalk at sa https://www.facebook.com/UPOpenUniversityNetworks

#OPENTalk #BuwanNgWika #PambansangWika #WikangFilipino #UPOpenUniversity #eLearning #UniversityOfTheFuture

UP Open University (UPOU) UPOU Faculty of Education UPOU Faculty of Management & Development Studies UPOU Faculty of Information and Communication Studies Ugnayan ng Pahinungód UPOU UPOU Massive Open Distance e-Learning

Source: UPOU Networks - Multimedia Center