UP Alumni Website

Ongoing

UP Manila HOPE Course (Face-to-Face)

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞! 𝐓𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐛𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐲 𝟏𝟓-𝟐𝟔, 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟏 𝐏𝐌 𝐭𝐨 𝟓 𝐏𝐌 𝐝𝐚𝐢𝐥𝐲. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐡𝐚𝐬 […]

UP Manila HOPE Course (Virtual)

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞! 𝐓𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐛𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐲 𝟏𝟓-𝟐𝟔, 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟏 𝐏𝐌 𝐭𝐨 𝟓 𝐏𝐌 𝐝𝐚𝐢𝐥𝐲. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐡𝐚𝐬 […]