UP Alumni Website

9th Digital Marketing Course

Images from the ISSI Facebook page The “9th Digital Marketing Course” of the UP Diliman Institute for Small-Scale Industries (ISSI) will be held on September 2, 9, 16, 23, 30 […]

13th Advanced Leadership and Management Course

The training program “13th Advanced Leadership and Management Course” of the UP Diliman Institute for Small-Scale Industries (ISSI) will be conducted for 11 Saturdays starting August 12 until October 21, […]

UP Day of Remembrance 2023 Public Forum

Kilalanin at humalaw ng inspirasyon mula sa mga kwento ng mga bayani at martir na mga katutubo at Moro na nakipagkaisa laban sa Diktadurang Marcos. Dumalo at magpadalo sa Sabado, […]

UP Manila HOPE Course (Face-to-Face)

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞! 𝐓𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐛𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐲 𝟏𝟓-𝟐𝟔, 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟏 𝐏𝐌 𝐭𝐨 𝟓 𝐏𝐌 𝐝𝐚𝐢𝐥𝐲. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐡𝐚𝐬 […]

UP Manila HOPE Course (Virtual)

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞! 𝐓𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐛𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐲 𝟏𝟓-𝟐𝟔, 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟏 𝐏𝐌 𝐭𝐨 𝟓 𝐏𝐌 𝐝𝐚𝐢𝐥𝐲. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐡𝐚𝐬 […]

2023 UP Manila Wellness and Sports Festival

The University of the Philippines Manila will hold the Wellness and Sports Festival this October 2023. The UP Manila Wellness and Sports Festival Committee has prepared a month-long wellness and […]