UP Diliman tops the Chemical Engineer Licensure Examination with a 100% passing rate!UP Diliman tops the Chemical Engineer Licensure Examination with a 100% passing rate!

Mabuhay ang mga bagong inhenyero ng bayan! Taas noong tumindig at paglingkuran natin ang ating bayan! Padayon!